DIN TOTALENTREPRENØR


Kosting
Me utfører kosting av vegar og plassar med traktor med oppsamlar og vanntank.
Optimalt feieresultat med flytande kostevalse, 2,4 m arbeidsbredde.
 
Kontakt oss for meir informasjon.
Vegvedlikehald
Beredskapstelefon - 99313399
 
 
 
Brøyting / strøing
Me utfører brøyting og strøing på vegar, p-plassar, gangfelt m.m.
Arbeidet kan utførast på timar, kontrakt eller enkeltvis etter avtale. Ta kontakt.!
 
 
 
 
 
 
Kantslått
Me utfører kantslått med traktor og klippeaggregat, rekkevidde omlag 5 meter.
Ved ledig kapasitet kan me ta på oss klipping i oppkøyrsler, rundt parkeringsplassar, langs stølsvegar osb. Kontakt oss for meir informasjon.
 
 
 
 


Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger