DIN TOTALENTREPRENØR


Voss Bygg & Anlegg AS
Besøksadresse:
Gjernesmoen/Gjernesvegen 81
5700 Voss
Org. nr 990 559 023 MVA
 
Telefon: 56 51 48 65
 
Postadresse :
Postboks 217,
5702 Voss
 
 
Stig Øyvind Rio Kvarme, dagleg leiar
Tlf 917 00 112
 
Tore Tanem , kontorleiar
Tlf 48016 297
 
Beredskapstelefon - 99 31 33 99 (kun i brøytesesongen)
 
 
Telefonliste:
 

Anders Kvarme Saue

472 47 617

Bjørnar Kvarme

958 66 816

Ivar Haug

971 50 041

Kristian Fenne

915 17 874

Kåre Olav Årmot

916 23 178

Morten Kvarme

915 96 285

Lars Petter Lænn

922 67 680

Sondre Tesdal Rødland

992 94 165

Steffen Haug

909 34 950

Vegard Olde Bidne

920 64 762

Ørjan Rio Viveli

924 06 732


Ledige stillingar
 
Me i Voss Bygg og Anlegg a/s er heile tida på jakt/utkikk etter og interesert i å komma i kontakt med kompetente og flinke arbeidsfolk som kan hjelpa oss med arbeidet me utfører.
 
Dvs.
TØMRAR
FORSKALINGSSNIKKAR
MASKINFØRAR
LASTEBILSJÅFØR
 
Me kan tilby :
- Varierte arbeidsoppdrag 
- Fleksibel arbeidstid
- Gode arbeidsforhold med flinke kollegaer.
- God lønn, og andre jobbfordeler.
 
Det kan og  verta aktuelt å ta inn lærlingar når skuleåret er omme.
Er du interesert i dette er det ein stor fordel om du tar kontakt alt no, slik at du eventuelt
kan verta utplassert i løpet av skuleåret.
 
Telefon: 917 00 112
E-post: Stig Øyvind   stig@voss-bygg-anlegg.no
      


Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnarar / lenkjer
 


 
 

Voss Bygg & Anlegg AS
Postboks 217
Tlf 56 51 48 65
Epost: post@voss-bygg-anlegg.no
        Rediger